Mediation

Mediation

Mediation is bedoeld om samen tot een oplossing te komen waarin jij en jouw (ex-)partner zich allebei kunnen vinden. De praktijk leert dat mediation hierdoor tot een duurzame oplossing leidt en jullie met elkaar in gesprek blijven.

Een feit is dat mediation tot minder kosten leidt. Ook wordt het conflict binnen een aanzienlijk kortere tijd opgelost. Meestal zijn enkele gesprekken nodig om overeenstemming te bereiken. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in een convenant c.q. overeenkomst. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding, dienen de gemaakte afspraken nog te worden bekrachtigd door de rechtbank.

Bij een mediation wordt de zaak schriftelijk afgehandeld door de rechtbank. Het is niet nodig dat jullie op de zitting bij de rechter verschijnen. 

Contactgegevens Helma

mediation-bemiddeling

Mediation is niet alleen bedoeld voor een (echt)scheidingssituatie c.q. beëindiging van een relatie. Ook bij andere conflicten tussen (ex-)partners kan mediation worden ingezet, zoals geschillen met betrekking tot alimentatie, zorg- en omgangsregelingen, hoofdverblijf van de kinderen, verhuizing, toestemming voor een vakantie etc.  

Door te kiezen voor mediation is er meer ruimte om jouw standpunt toelichten, naar elkaar te luisteren en te zoeken naar een juiste oplossing, waardoor veelal een praktische en duurzame oplossing wordt bereikt. 

Helma Tiggelaar is lid van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators en heeft zowel de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht als de driejarige Specialisatieopleiding tot vFAS-Scheidingsmediator met succes afgerond. Sinds begeleidt zij jaarlijks meerdere mediations. Zij kan jou op deskundige en efficiënte wijze informeren en begeleiden tijdens dit traject. Mocht jij willen weten of mediation iets voor jou/jullie is, neem dan vrijblijvend contact op. 

mediation-online

Mediation online

Vooral als gevolg van de covid-19 maatregelen is er meer belangstelling gekomen voor online mediation. Als jullie graag op deze manier willen kennismaken, dan bestaat de mogelijkheid om een online kennismakingsgesprek te plannen.

Online heeft voordelen. Het is efficiënt en afspraken zijn vaak makkelijker in te plannen. Niet alle zaken of gespreksonderwerpen zijn echter geschikt om (uitsluitend) online te bespreken. Tijdens ons kennismakingsgesprek zullen we daarom de mogelijkheden bespreken op welke wijze we het mediationtraject voor jullie het beste kunnen vormgeven. 

 

 

Check-up

Tijdens mediation worden gezamenlijk afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over alimentatie, de zorgtaken voor de kinderen en de verdeling van de vakanties. Ik zie regelmatig dat er ongeveer een of twee jaar na de scheiding behoefte bestaat om de gemaakte afspraken te evalueren. Vaak is er het nodige veranderd. De kinderen worden bijvoorbeeld ouder, de gezinssituatie bij een of beiden is veranderd of de inkomenssituatie is niet meer gelijk aan de situatie tijdens de scheiding. 

Daarom nodig ik jullie ongeveer een jaar na de scheiding uit voor een vrijblijvend gesprek op mijn kantoor. Gewoon om eens even bij te praten en samen te kijken of er behoefte bestaat aan een aanpassing van de gemaakte afspraken. Op basis van dat gesprek kan ik jullie adviseren over wat ik verder voor jullie kan betekenen, bijvoorbeeld een herberekening van de kinder- of partneralimentatie of een update van het ouderschapsplan.  

Vanzelfsprekend mag je zelf ook bellen als je van mij geen brief hebt ontvangen, zich eerder of later wijzigingen hebben voorgedaan, die jij graag zou willen bespreken of jij/jullie een ouderschapsplan/overeenkomst willen bespreken die via een ander traject tot stand gekomen is.