Indexering alimentatie

Indexering alimentatie

Ieder jaar stijgen alimentatiebedragen (art. 1: 402a BW). Het wettelijk indexeringspercentage wordt door de Minister voor Rechtsbescherming vastgesteld. Meestal wordt het indexeringspercentage half november bekendgemaakt in de landelijke dagbladen.

De alimentatie dient jaarlijks met het percentage worden verhoogd. Dit gebeurt niet vanzelf. De alimentatieplichtige (de betaler) dient zelf het verschuldigde bedrag met ingang van 1 januari van ieder jaar met de indexatie te verhogen. Dit geldt ongeacht de vraag of door de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) aanspraak is gemaakt op de wettelijke indexering. 

Het is mogelijk dat bij rechterlijke uitspraak of in onderling overleg de wettelijke indexering wordt uitgesloten (in zijn geheel of voor een bepaalde tijdsduur) of dat wordt gerekend met een ander percentage. Dit geldt trouwens alleen voor partneralimentatie. Voor wat betreft de kinderalimentatie is niet toegestaan om de wettelijke indexering uit te sluiten. 

De indexeringspercentages van de afgelopen jaren op een rijtje: 

 • 1-1-2010     2,3%     
 • 1-1-2011     0,9%     
 • 1-1-2012     1,3%     
 • 1-1-2013     1,7%     
 • 1-1-2014     0,9%     
 • 1-1-2015     0,8%     
 • 1-1-2016     1,3%     
 • 1-1-2017     2,1%     
 • 1-1-2018     1,5%     
 • 1-1-2019     2,0%
 • 1-1-2020     2,5%
 • 1-1-2021     3,0%
 • 1-1-2022     1,9%
 • 1-1-2023     3,4%
 • 1-1-2024     6,2%

Bel of mail gerust als er vragen zijn over de indexering.

1