Praktisch, doortastend en betrokken

Advies en overleg als het kan, procederen als het moet.

We streven een no-nonsens aanpak na die zich kenmerkt door praktisch en doortastend handelen. 

We gaan met je in gesprek om een beeld te krijgen van het probleem. Daarbij wordt alle ruimte geboden om jouw visie hierop te vertellen en wat je wil bereiken. Wij kunnen daarbij vragen om nadere (financiële) details, gegevens en/of informatie zodat het beeld zo compleet mogelijk gemaakt kan worden. 

Nadat we een compleet beeld hebben verkregen en de juridische analyse hebben gemaakt, bespreken en adviseren we over mogelijke oplossingsrichtingen. Dan kan in overleg met jou daarin een beslissing worden genomen.

Tijdens de behandeling van de zaak informeren wij jou regelmatig over bijvoorbeeld het verloop van de procedure, wat er allemaal te gebeuren staat, hoe lang het zal duren enzovoort. 

We richten ons op een persoonlijk en laagdrempelig contact met je; dus korte lijnen en heldere antwoorden.   

advies-kwaliteit

Uit jarenlange ervaring weten wij dat een compromis het beste draagvlak biedt voor een oplossing van een conflict. Daarom zetten wij ons in om in onderling overleg tot een voor alle betrokkenen goed compromis te komen. Wij hebben met andere advocaten goed en collegiaal contact, waardoor een goed compromis al sneller binnen bereik kan komen. Dat levert niet alleen tijdvoordeel maar vaak ook een kostenvoordeel voor de cliënt op. 

Wij beschikken eveneens over een breed netwerk van andere dienstverleners (fiscalisten, accountants, makelaars/taxateurs enzovoort) waarop indien nodig een beroep gedaan kan worden. 

Het lukt niet altijd om een compromis te bereiken. Soms is het wantrouwen te fors of zijn de verschillen van mening tussen betrokkenen te groot. Dan zal de rechter om een oordeel gevraagd worden in een aan te vangen gerechtelijke procedure. Over de beslissing om te gaan procederen in plaats van en compromis zullen wij u uiteraard helder voorlichten en daarbij kansen op succes bespreken. Ook gedurende een procedure is het mogelijk dat partijen alsnog een compromis bereiken. Een gerechtelijke procedure sluit dus niet de deur naar een compromis maar opent eveneens een nieuwe mogelijkheid daartoe. 

Kosten en tarieven

Cliënten willen graag van tevoren weten hoeveel de behandeling van de zaak zal kosten. Dit is echter moeilijk in te schatten. Vele factoren spelen hierbij een rol, zoals de complexiteit van de zaak, wel/geen procedure enzovoort. Bij onze dienstverlening staat een efficiënte en zorgvuldige aanpak van de zaak voorop. We zullen daarom niet alleen tijdens het eerste gesprek, maar ook tijdens de verdere behandeling van de zaak, regelmatig samen met jou een kosten-batenanalyse maken.

Over de kosten verbonden aan onze werkzaamheden wordt heldere en duidelijke informatie gegeven. Bij ons eerste contact, telefonisch of anders tijdens het eerste gesprek, informeren wij je graag over onze uurtarieven. Bij iedere declaratie wordt een overzichtelijke urenspecificatie gevoegd. De kosten die verbonden zijn aan het opvragen van uittreksels uit de gemeenteregisters, griffierechten, deurwaarderskosten en overige kosten worden daarin overzichtelijk verwerkt. Op deze door te belasten kosten vindt geen (extra) opslag plaats.

Ook wordt besproken of een beroep kan worden gedaan op gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rechtsbijstand.nl. 

Mocht jij een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten, dan is het verstandig om de polis met bijbehorende voorwaarden mee te nemen naar ons eerste gesprek.

Ons kantoor maakt geen gebruik van een derdengeldrekening.

Klanttevredenheid

We doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Vanuit dat streven staan wij open voor eventuele ideeën/suggesties om onze dienstverlening te verbeteren. Dit kan in een persoonlijk gesprek of door het invullen van een van de evaluatieformulieren.

evaluatieformulier

evaluatieformulier-mediation