Blog

Nieuws

Pilot mediation

Vanaf 1 maart 2023 neem ik als mediator deel aan een nieuwe pilot bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een nieuwe pilot, waarbij mediators al in een vroeg stadium betrokken worden bij een zitting over te treffen maatregelen in het kader van een scheiding. Doel is om procespartijen de mogelijkheid te bieden om alsnog binnen twee weken na de zitting onder begeleiding van de mediator zelf afspraken te maken in plaats van de rechter voor hen te laten beslissen. 
Vanuit de Raad voor Rechtsbijstand wordt deze pilot voor betalende partijen financieel ondersteund door een subsidie beschikbaar te stellen voor de 1e 2,5 uur van het mediationtraject. 

Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. 

vakantie toestemming

Reizen met kinderen

Bij een goede voorbereiding van een vakantie naar het buitenland met de kinderen hoort ook het vragen van schriftelijke toestemming aan de andere ouder.

Indexeringspercentage alimentatie 2024

Het indexeringspercentage alimentatie 2024 is vastgesteld en bedraagt 6,2%. Ga voor verdere informatie naar onze blog over indexering.

co-ouderschap

Inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap

De belastingkamer van de Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan voor co-ouders. In die uitspraak is namelijk bepaald onder welke omstandigheden beide ouders in geval van co-ouderschap in aanmerking kunnen komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting; dus ook de ouder bij wie het kind niet het hoofdverblijf heeft.

Hoe bereid ik mij voor op een gesprek met een familierecht-advocaat/mediator?

'Het is over en uit!’ en jullie staan aan het begin van een emotionele achtbaan. Er moet van alles geregeld worden en de emoties maken het er niet makkelijker op. Hoe bereid je je nou voor op een eerste gesprek met een familierecht-advocaat/mediator?

indexering-alimentatie

Indexering alimentatie

De alimentatie dient jaarlijks met het percentage worden verhoogd. Dit gebeurt niet vanzelf. De alimentatieplichtige (de betaler) dient zelf het verschuldigde bedrag met ingang van 1 januari van ieder jaar te verhogen.

ervaring

Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Onze advocaten hebben inmiddels allebei hun 5de lustrum als advocaat gevierd. Werner als eerste in 2020; direct gevolgd door Helma in 2021.

 

Nieuwe website

De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan onze nieuwe website. Kijk gerust eens rond op ons kantoor met deze video. Met dank aan Urban Heroes (bouw website) en Percy’s (fotografie en video).